Užitočné internetové odkazy

Táto časť obsahuje užitočné internetové odkazy ako v clearnete, tak aj v darknete. Pokiaľ máš námet na ďalší užitočný internetový odkaz, ktoré by tu mali byť, kontaktuj nás.

Clearnet


Bible4u (Clear) .net | .bit | .lib | .libre

Clearnet verzia tejto stránky.


privacytools.io

Táto stránka poskytuje informácie o tom, ako chrániť svoje súkromie v období hromadného sledovania.


hackathon.bible

Najväčší zdroj biblických dát v podobe API, ePub, PDF, text, XML atď. Možnosť stiahnúť biblický text pre tvoje digitálne projekty, appky a stránky.


Nextinfo

Rozcestník kresťanských zdrojov (Biblie, audio, video, komiks, aplikácie, príručky) ve veľkom množstve jazykov.


ScriptureEarth

Stránka poskytuje prístup k Bibliám v rôznych jazykoch a formátoch (text, audío, video), ktoré sú dostupné na prezeranie a stiahnutie.


Aionian Bible

Prvý svetový Biblický "odpreklad". 216 prekladov Biblií vo viac ako 99 jazykov voľne na stiahnutie, skopírovanie a vytlačenie.


vpnMentor

Nástroj na otestovanie, čo o vás dáva rozhranie WebRTC vedieť. Zároveň stránka s množstvom bezpečnostných informácií.

Freenet


Bible4u (Freenet)

Freenet verzia tejto stránky.


True Christian Resources

Niekoľko Biblií a kresťanských kníh na stiahnutie.

I2P


Bible4u (I2P)

I2P verzia tejto stránky.

IPFS


Bible4u (IPFS) .app | .eth | .crypto | hash

IPFS verzia tejto stránky prispôsobená aby sa správala ako progresívna webová appka.


The Eternal Word hash | .eth

Prináša digitálne kópie Biblie tam, kde sú zakázané alebo cenzúrované.

Lokinet


Bible4u (Lokinet)

Lokinet verzia tejto stránky.

Tor


Bible4u (Tor)

Tor verzia tejto stránky.


The Holy Gospel - Bringing Light to the Dark Web!

This website is dedicated to providing secure access to the Christian Bible and New Testament texts to countries where the bible is forbidden. Táto stránka je určená na poskytnutie bezpečného prístupu ku kresťanským biblickým textom a Novej zmluve v krajinách, kde Biblia je zakázaná.


Aionian Bible (Tor)

Prvý svetový Biblický "odpreklad". 216 prekladov Biblií vo viac ako 99 jazykov voľne na stiahnutie, skopírovanie a vytlačenie.

Yggdrasil


Bible4u (Yggdrasil) ipv6 | .net | .lib | .ygg

Yggdrasil verzia tejto stránky.

ZeroNet


Bible4u (Zeronet) address | .bit

ZeroNet verzia tejto stránky.


Bible in HTML (King James Version) address | .bit

Verzia kráľa Jakuba v HTML


Bible in HTML (Chinese Union Traditional) address | .bit

Chinese Union Traditional v HTML


KJV Bible

KJV Bible verzia v HTML.


World English Bible address | .bit

World English Bible verzia v HTML.


Holy Bible (Chinese) address | .bit

Čínska verzia v HTML.