Bezplatné API pre Bibliu

„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.”
- Matúš 10:8b (SEB)

Cieľom nášho Biblického API je poskytnúť preklady Biblie tak otvorené a prístupné ako je len možné. Používajte ho vo vašich projektoch, webových aplikáciách, mobilných aplikáciách a počítačových programoch. API podporuje formát JSON. Nie je tu žiadne obmedzenie na používanie, jedine biblický text ponechajte nezmenený. Pre začiatok používania API, navštívte tento odkaz: https://bible4u.net/api/v1.

Podporované formáty

Momentálne, nasledovné formáty sú podporované: JSON (pôvodný), XML a Yaml. Pre odpoveď v požadovanom formáte, použite parameter ?format=<hodnota>, pričom <hodnota> je json, xml alebo yaml. Príklad: https://bible4u.net/api/v1?format=xml

Prípady použitia

Získanie zoznamu podporovaných Biblií

Ukážka požiadavky

GET https://bible4u.net/api/v1/bibles HTTP/1.1
Accept: application/json
Ukážka odpovede

{
 "data": [
  {
   "apiUrl": "https://bible4u.net/api/v1/bibles/KJV",
   "copytightInfo": "",
   "langId": "en",
   "language": "English (EN)",
   "name": "King James Version (KJV)",
   "publisher": "Public Domain",
   "ref": "KJV"
  },
  {
   "apiUrl": "https://bible4u.net/api/v1/bibles/RNKJV",
   "copytightInfo": "",
   "langId": "en",
   "language": "English (EN)",
   "name": "Restored Name King James Version",
   "publisher": "Public Domain",
   "ref": "RNKJV"
  }
 ],
 "success": true
}
        
Získanie informácií o kníh Biblie

Ukážka požiadavky

GET https://bible4u.net/api/v1/bibles/KJV HTTP/1.1
Accept: application/json
Ukážka odpovede

{
 "data": {
  "apiUrl": "https://bible4u.net/api/v1/bibles/KJV",
  "books": [
   {
    "apiUrl": "https://bible4u.net/api/v1/bibles/KJV/books/Gen",
    "chaptersCount": 50,
    "name": "Genesis",
    "order": 0,
    "ref": "Gen"
   },
   ...
  ],
  "copytightInfo": "",
  "langId": "en",
  "language": "English (EN)",
  "name": "King James Version (KJV)",
  "publisher": "Public Domain",
  "ref": "KJV"
 },
 "success": true
}
Získanie veršov z knihy Biblie

Ukážka požiadavky

GET https://bible4u.net/api/v1/bibles/KJV/books/Gen/chapters/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Ukážka odpovede

{
 "data": {
  "apiUrl": "https://bible4u.net/api/v1/bibles/KJV/books/Gen/chapters/1",
  "ref": 1,
  "verses": [
   {
    "ref": "1",
    "text": "In the beginning God created the heaven and the earth."
   },
   {
    "ref": "2",
    "text": "And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters."
   },
   ...
  ]
 },
 "success": true
}
Získanie konkrétnej pasáže z Biblie

Ukážka požiadavky

GET https://bible4u.net/api/v1/passage/KJV/Gen?start-chapter=1&start-verse=1&end-verse=5 HTTP/1.1
Accept: application/json
Ukážka odpovede

{
 "data": {
  "bibleRef": "KJV",
  "bookRef": "Gen",
  "endChapter": 1,
  "endVerse": 5,
  "startChapter": 1,
  "startVerse": 1,
  "verses": [
   {
    "chapter": 1,
    "text": "In the beginning God created the heaven and the earth.",
    "verse": 1
   },
   {
    "chapter": 1,
    "text": "And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.",
    "verse": 2
   },
   {
    "chapter": 1,
    "text": "And God said, Let there be light: and there was light.",
    "verse": 3
   },
   {
    "chapter": 1,
    "text": "And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.",
    "verse": 4
   },
   {
    "chapter": 1,
    "text": "And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.",
    "verse": 5
   }
  ]
 },
 "success": true
}